Analytická estetika a estetika 20. století

Jazyk umělecké kritiky

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Vystudoval obory Filosofie a Estetika na FF MU Brno. V roce 1999 obdržel Cenu rektora MU za vynikající výsledky v doktorském studiu. Doktorské studium pod vedením prof. Pavla Materny absolvoval v roce 2000 prací Indexické výrazy. Text doktorské práce byl následně publikován v časopise Organon F. Habilitoval se v roce 2012.

V letech 1998-2008 působil jako odborný asistent na Katedře teorií Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT).

V letech 2000-2003 předsedal Akademického senátu FaVU VUT. V letech 2014-2017 s věnoval administraci studijní agendy FF MU jako její proděkan pro bakalářské a magisterské studium.

Od roku 2008 pedagogicky působí na Semináři estetiky FF MU, od roku 2012 jako docent.

Je členem redakční rady filosofického časopisu ORGANON F (Slovenská republika). 

Oblastí jeho dlouhodobého zájmu je především analytická estetika – analýza jazyka umělecké kritiky – či obecně dějiny, estetika, umění a kultura 20. století. Publikuje recenze, studie, překlady odborných textů i beletrie.
Bez popisku

Vybraná publikační činnost

  • Estetika (VUTIUM, VUT Brno 2003)
  • Gödelův důkaz, (VUTIUM, VUT Brno 2006)
  • Pojmy estetiky: analytický přístup (MU Brno 2012, 2014)

Konzultační hodiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info