Navazující magisterské studium

Seznam povinných předmětů

V každém semestru (kromě posledního) také doporučujeme zapisovat předmět Evropská kulturní studia (kód předmětu se liší dle aktuálního semestru). Pro postup do následujícího semestru je nutné získat alespoň 20 kreditů. Ideální je zapisovat si předměty v celkové zátěži 25–30 kreditů. 

Literaturu k jednotlivým předmětům naleznete buď v jejich profilech v ISu nebo v sekci Studijní materiály. Vstup je chráněný heslem. Další studijní materiály včetně návodů, jak se k nim dostat, najdete na stránkách fakultní knihovny.

Informace o programu

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

„Pokud Vám někdo doporučuje kteroukoli vysokou školu s tím, že jistě získáte místo, je dobrý důvod mu nevěřit. V rovnici Vašeho uplatnění je více neznámých a nikdo přesně neví, jak bude vypadat evropský trh práce za pět až deset let. Bude však dosti oblastí, kde bude záležet na Vaší jazykové přípravě, schopnosti rychlého porozumění a komunikace ústní i písemnou formou, zvládání práce s PC a na Vašich solidních historických, kulturních a uměleckých znalostech. Bude záležet také na tom, jak umíte spojovat a hodnotit určitá fakta a jakou máte kapacitu paměti (na níž nakonec závisí veškeré vzdělání a nakonec... i přežití jednotlivce i civilizace). Takoví absolventi uplatnění dříve či později jistě najdou. Humanitní vzdělání má navíc i tu výhodu, že – vedle uplatnění v praxi – představuje i trvalý zdroj radosti a životního naplnění v soukromém životě.“

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
zakladatel Semináře estetiky

Informace o studiu

Předpisy, návody a dokumenty

Rozcestník pro studenty

Státní závěrečná zkouška

Estetika a kulturní studia – okruhy otázek a doporučená literatura

Stáhnout

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info