Požadavky na závěrečné práce

Bakalářská práce

  • Oborová bakalářská práce (neplatí pro studující imatrikulované od roku 2019 včetně): 40 000 znaků včetně mezer, literatury a poznámek pod čarou.
  • Bakalářská diplomová práce: 80 000 znaků včetně mezer, literatury a poznámek pod čarou.
  • Bakalářská diplomová práce obsahuje anglické summary v rozsahu minimálně půlstrany A4. 

Magisterská diplomová práce

  • Magisterská diplomová práce: 140 000 znaků včetně mezer, literatury a poznámek pod čarou.
  • Magisterská diplomová práce obsahuje anglické summary v rozsahu minimálně jedné strany A4.

Další informace

  • Oborovou práci lze odevzdat v kroužkové vazbě.
  • Jazykem diplomové práce je pro všechny posluchače spisovná čeština.
  • Citace dle norem a doporučení zde
  • Nejčastější jsou chyby v poznámkách pod čarou: Údaj o stránce je součástí bibliografického odkazu, proto je s ním spojen čárkou, nikoli oddělen tečkou (..., s. 17. ; ...., str. 17.). Tečkou končí bibliografický údaj pod čarou jako celek, pokud tento údaj začíná velkým písmenem.

Šablona závěrečné práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info