Požadavky na závěrečné práce

Bakalářská práce

  • Oborová bakalářská práce (neplatí pro studující imatrikulované od roku 2019 včetně): 40 000 znaků včetně mezer, literatury a poznámek pod čarou.
  • Bakalářská diplomová práce: 80 000 znaků včetně mezer, literatury a poznámek pod čarou.

Magisterská diplomová práce

  • Magisterská diplomová práce: 140 000 znaků včetně mezer, literatury a poznámek pod čarou.

Další informace

  • Oborovou práci lze odevzdat v kroužkové vazbě.
  • Jazykem diplomové práce je pro všechny posluchače spisovná čeština.
  • Citace dle norem a doporučení zde
  • Nejčastější jsou chyby v poznámkách pod čarou: Údaj o stránce je součástí bibliografického odkazu, proto je s ním spojen čárkou, nikoli oddělen tečkou (..., s. 17. ; ...., str. 17.). Tečkou končí bibliografický údaj pod čarou jako celek, pokud tento údaj začíná velkým písmenem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info