Estetika antiky a středověku

Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Zkoumá zvířecí i jiné alegorie a proměnu jejich funkce od antiky po současnou populární kulturu, zabývá se středolatinskými texty z okruhu dvorské lásky a popisuje některé dílčí oblasti estetiky každodennosti zaměřujíc se zvláště na vlivy subkultury hipsterů, tradice hnutí The Arts and Crafts a folkorismu.

Vystudovala latinský jazyk a literaturu a estetiku na Filozofické fakultě MU (1998–2004) a pod vedením prof. Osolsobě absolvovala doktorské studium na téže fakultě (2004–2009) obhájením disertační práce Estetické kategorie v traktátu De amore. Od roku 2009 působí na Semináři estetiky jako odborná asistentka.

Lee je členkou Společnosti pro estetiku a Nordic Network for Women in Aesthetics, publikovala kromě jiného v estetických časopisech ESPES a Popular Inquiry. Na Semináři estetiky zajišťuje kontakty se zahraničními pracovišti, je oborovou koordinátorkou programu Erasmus.

Vybraná publikační činnost

  • LEE, Lenka. New Beauty: Between Hipsters and Folklore. Popular Inquiry, 2019, roč. 2, č. 2, s. 43-52.
  • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Drobné revoluce: streetartové umění v kulisách každodennosti. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie, estetika, politika. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2019. s. 258-267.
  • SVOBODOVÁ, Lenka. Traktát De Amore ve světle dvorské kultury. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 110 s. Spisy FF MU v Brně; 410.
  • SVOBODOVÁ, Lenka. The Rhetoric of Seduction in the Treatise De Amore. In Madalina Diaconu and Miloš Ševčík. Aesthetics Revisited: Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic. Neuveden: LIT VERLAG, 2011. s. 51-63. 

Konzultační hodiny

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info