Literární estetika a česká estetika, dějiny estetiky a kultury, filosofie umění

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D

vedoucí Semináře estetiky

Zaměřuje se na dějiny estetiky, českou estetiku, sémiotiku a strukturalismus, na filozofii jazyka a umění Aurelia Augustina a na hodnotovou interpretaci děl Danta Alighieriho a Williama Shakespeara. 

Absolvoval studium češtiny a dějepisu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity prací  O pojmu rekurzivity se stálým zřetelem k Vladimíru Holanovi r. 1988 a složil doktorskou zkoušku (PhDr.).

Disertaci z estetiky Kierkegaardova reflexe Aristotelovy Poetiky obhájil na Univerzitě Karlově (2000, Ph.D.). Dokládá rozhodující vliv aristotelismu na raný existencialismus a teorii jeho teorii umění.

Habilitoval se pro obor filosofie spisem Mimesis a ctnost (2004) na MU. Publikoval studie o Janu Zahradníčkovi, Olegu Susovi, Josefu Šafaříkovi, Otakaru Zichovi, Karlu Englišovi a českém strukturalismu a sémiotice, Aureliu Augustinovi,  Dantovi Alighierim, Samuelu Beckettovi, o Shakespearově filozofii a o jeho náboženství.

Knižní překlady publikoval z angličtiny (Eseje Samuela Becketta, Company), italštiny (Kulturní a duchovní kořeny Evropy) a francouzštiny (Estetika svatého Augustina a její zdroje).

Od roku 2002 přednáší rovněž na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde mu byla 2008 udělena řádná profesura pro obor dramatická umění. Během oslav 90. výročí založení Masarykovy university byla Petru Osolsobě udělena medaile za přínos rozvoji fakulty a univerzity.

Bez popisku

Knižní monografie

  • Kierkegaardova estetika divadla a dramatu, Brno: CDK 2007
  • Umění a ctnost, Brno: Barrister & Principal 2013

Konzultační hodiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info